Chaos je taky Boží :D
17. 5. 2016 20:07

Přál bych si... Mít ve svých rukou zrnka štěstí házet je lidem pod nohy. Znát duvody Tvého smíchu i Tvých slz. Mít ve svých rukou zrnka lásky házet je lidem pod nohy. Znát cestu do Tvého srdce. Mít ve svých rukou zrna naděje házet je lidem pod nohy.…


10. 3. 2014 16:10

Ráno před těžkou zkouškou B: Dnes na to máš. Učil/a ses svědomitě, jsi dobře připraven/á. P: Nedáš to! Vzdej to! Už vyhodil jiné, vyhodí i Tebe. Dopoledne před těžkou zkouškou B: Buď klidný/á. Zkouška je od toho aby se překonala. Věř si, věř svým…


18. 12. 2013 18:58

,,Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků.'' Žl 1,1 Šťastný je ten, kdo si umí volit dobro a nenaletí lákavým nabídkám zla.


18. 12. 2013 18:55

,,Jeho milosrdenství je věčné.'' Žl 106,1 Bůh se v odpouštění neunaví. Nestyď se Ho o ně znovu a znovu prosit.


16. 12. 2013 0:00

,,Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.'' Žl 34,9 Zkus si dnes více všímat drobností, skrze které se Bůh projevuje ve tvém životě, a děkuj mu za ně.


15. 12. 2013 22:46

,,Josefe, synu Davidův, neboj se.'' Mt 1,20 Anděl vyzývá Josefa k odvaze příjmout ve svém životě důležitou změnu. Neboj se i ty svůj život posunout alespoň o krůček blíž k Bohu ( skrze předsevzetí, zlepšení vztahu s okolím, svátostí smíření...).


14. 12. 2013 0:00

,,Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.'' Flp 4,13 Cvič se dnes v pozornosti ke Kristu a často si na něj vzpomeň.


13. 12. 2013 6:51

,,My zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.'' 1Kor 2,9 Uprostřed mnoha starostí svého života se uč žít s nadějí na to, co pro tebe Bůh připravil.


12. 12. 2013 0:00

,,On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocným.'' Iz 40,29 Bůh nabízí svou sílu především těm kteří jsou unavení nervózní a cítí se bezmocní. Příjmi tuto sílu pro dnešní den


11. 12. 2013 7:03

,,Kdo má dar povzbuzovat, ať povzbuzuje.'' Řím. 12,8 Zkusme si dnes více všímat lidí kolem sebe. I skrze naše malé povzbuzení se mohou stát šťastnějšími.


« novější 1 2 3 4 7 12 18 23 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz