Chaos je taky Boží :D

výroky

17. 3. 2008 18:44

sv.Augstin řekl :

- Věrnost člověka spočívá v tom, že věří v Boha, který slíbil. Věrnost Boha je dávat člověku to, co slíbil.

- Věřím, že víš i to, že lidé jsou většinou hloupí.

- To především jsem se naučil v církvi: nepokládat svou naději v člověka

- Naučte se a držte v paměti, jaká je naděje křesťanů, proč jsme křesťané. Ne, abychom hledali pozemské štěstí, které nechybí často ani lupičům.

- Nebudeš moci být mým přítelem, nechceš-li, abych byl spokojený.

- Příjde čas, kdy budu vidět to, čemu teď věřím, i když nevidím; a ve vidění toho, čemu věřím, budu šťastný.

- Chvályhodný život není ubohý.

- Máš za jisté a ověřené, že Bůh dal člověku něco, o čem si myslíš, že mu dát neměl?

- Chceme-li se spojit, musíme se napřed rozdělit.

- Politika je neustálé soužití se satanovou obcí.

- Každá vláda bez vyjímky je lupičská organizace a banda.

- Spravedlnost je uspořádání duše podle ctnosti, z níž vyplývá, že nejsme ničími služebníky, leč služebníky Boha samotného.

- Žena je živočich, která nemá ani pevnost, ani stálost.

- Čas může být pouze tam, kde je svět. Bůh tedy nemohl stvořit svět až po uplynutí nějakého času . Čas i svět musely vzniknout společně.

- Stát bez práva je brloh loupežníků.

- Zlo je všechno to, co nahlodává, omezuje a ničí život. Není to jeden ďábel, kterého bychom mohli přemoci a vče bude v pořádku, je to stálá lidská možnost.

- Nehorujte příliš o skvělých křesťanech a nezamlčujte, kolik je mezi nimi přimícháno zla.

- Koho napadne v posteli nějaké myšlenka, o moudrosti ani nemluvě ?

- Dva lidé jsou ve mně.

- Nenajdeš-li nad naším rozumem žádnou existenci kromě té, která je věčná a neproměnná, budeš váhat nazývat jí Bohem?

- Doba že je špatná ? My jsme ta doba !

- Tážeš-li se mne, co je to právo, tak to nevím. Netážeš-li se mne, tak to vím.

- Kde je mnoho slov, tam je i hřích.

- Biskup nemá předsedat, ale sloužit !

- V klášterech jsou perly, ale i smetí.

- Církev se nesmí ztotožňovat s Kristem, ani se snad nad ním vyvyšovat.

- Jako by jediné hříchy, kterých se můžeš dopustit, by byly ty, k nimž potřebuješ pohlavní orgány.

- Jestliže někdo věří, že nikdy nebude muset odvolat nic z toho, co kdy řekl, svědčí to o jeho dokonalém bláznovství.

- Dej sám, co žádáš, pak žádej, co chceš.

- A ostatně nikdy se nedopustíme omylu jistěji, než když se mýlíme právě z přílišné lásky k pravdě a z příliš jednoznačného zavrhování omylů.

 - Obraťte se a dostanete dar Ducha Svatého. Ten, který tě bez tebe stvořil, bez tebe tě nespasí!

- Ve výkalech se rodíme, ve výkalech umíráme.

- Jako kdyby mohlo být něco ubožejšího než člověk, kterému vládnou jeho výtvory!

 

 

 

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz