Chaos je taky Boží :D

Neplač.......

21. 2. 2009 21:08

Když jí Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí:,,Neplač!"
                                                                
(Lukáš 7,14)Dříve než se Boží Syn přiblížil k bráně města, věděl o hluboké bolesti matky, která měla zármutek kvůli smrti svého jediného syna a navíc byla vdova. Nikdo v tom velkém zástupu nemohl pomoci jejímu trápení, ani ji potěšit. To může jen Pán nad životem a smrtí!

Pán Ježíš, jenž vidí slzy lidí, jenž plakal nad trápením Jeruzaléma, které si město samo zavinilo, a jenž proléval slzy u hrobu svého přítele Lazara, byl vnitřně pohnut nad žalem ustarané duše. Takovou účast našeho Pána nalézáme také při jiných příležitostech, o nichž nám je podána zpráva. Byl Boží Syn, a přesto zároven dokonalý člověk. Jak znal lidskou bytost!

 Spasitel, jenž je plný vnitřního soucitu a milosrdný, s láskou a dobrotivostí říká vdově: ,,Neplač!"

Nemělo by takové slovo z úst Toho, jenž jednou setře z našich očí každou slzu, také nás pozvednout ve dnech našeho zármutku?
Dává nám poznat něco z Jeho moci a velikosti jako Syn člověka. Nyní přistupuje, dotýká se már a říká: 

,,Chlapče, pravím ti, vstan!" Mrtvý se posadil a začal mluvit, Ježíš ho vrátil jeho matce. 
                  (Lukáš 7,14-15)

Jak je potěšující, že náš Pán prokazuje právě vdovám zvláštní mírou Svoji lásku! Jim jsou dána v Božím slově zvláštní zaslíbení pro jejich potěšení, ochranu a živobytí, takže smějí plně důvěřovat Pánu. A každý z nás by Mu v tom měl sloužit, nebot

,,Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem, znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa."

   

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz