Chaos je taky Boží :D

Had na poušti X Kříž na Golgotě

16. 3. 2009 2:43

Hospodin Mojžíšovi řekl: ,,Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerd. Když se na něj kterýkoli ušknutý podívá, zůstane naživu."  
                                            (4. Mojžíšova 21,8)Když izraelský národ na cestě pouští znovu reptal proti Bohu, poslal Bůh mezi lid ohnivé hady. Mnoho ušknutých lidí zemřelo. Ostatní přišli k Mojžíšovi, vyznaly své hříchy a prosili o záchranu před ranou. Vůdce dostal odd Boha pokyn, aby udělal hada z mědi a dal ho na tyč. Každý Izraelita, jenž byl ušktnut ohnivým hadem, a pak se podíval na hada na tyči, zůstal živ.

Jako se Izraelité bouřili proti Bohu, tak zhřešil proti Bohu i každý člověk. Kdo toto popírá, bud není upřímný, anebo neměří svůj život a své jednání Božím bezpodmínečným měřítkem, které je obsaženo v Bibli. Následek našeho pochybného života je smrt. Boží spravedlivý rozsudek nad hříchem zní:

,,Odplata za hřích je smrt."
           (Římanům 6,23)

Můžeme si vázat rány hříchu nebo zkusit různé lidské prostředky, tak jako to asi dělali Izraelité. Avšak smrtelný jed hříchu je v nás. Léčení vnějších příznaků nic nepomůže.

Bohu bud díky, že tu je záchrana!
Ve Své lásce poslal Svého vlastního Syna jako Zachránce na tuto zem. Tak jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musel být Pán Ježíš na konci Svého života povýšen na kříž. Tam nesl Boží soud za hříchy. Zemřel a jeho smrt je pro nás lidi osvobozením k životu. Tento veliký prostředek záchrany nabízí dnes Bůh každému.

Sdílet

Komentáře

dadinka Pěkný článek, dík :)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz