Chaos je taky Boží :D

Jsme pozváni k Večeři Beránkově

26. 3. 2009 13:54

Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: ,,Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím."
Ježíš mu řekl: ,,Jeden člověk chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ,Pojdte, vše už je připraveno!"
                                           (Lukáš 14, 15-17)


 

Nějaký muž, který byl s Ježíšem hostem u farizeje, byl zjevně hluboce dotčen tím, co Pán řekl, a pokorou a láskou, které z toho vyzařovaly. Jeho spontánní zvolání:
  ,,Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím,"
by nás mohlo vést k myšlence, že je mnoho takových, kteří cítí stejné jako tento muž. Avšak Pán Ježíš jasně ukazuje, že tomu tak není.

V podobenství , které vyprávěl, je Bůh sám hostitelem. Zve ke své velké večeři. 
Společné jídlo znamená požehnání pro pozvané hosty a znamená účast na radosti hostitele a obecenství s ním. K tomu právě Bůh lidi zve.

Avšak člověk, který upadl do hříchu, není schopen mít obecenství s Bohem, není vhodný pro Jeho blízkost. V době Starého zákona měl zákon svými požadavky tento stav lidem- zvlášt izraelskému národu-ukázat. Zde ale nečteme nic o požadavcích. Zde zní poselství milosti:

,,Pojdte, vše už je připraveno!"

Protože Kristus přišel, aby nás Svou smrtí smířil s Bohem, může Bůh takto bez omezení zvát. Jen musíme každý příjmout pozvání vírou a ,,přijít".-Ten velký Bůh s námi chce mít obecenství, chce s námi sdílet Svou radost a Své bohatství. Pln lásky zve:

,,Pojdte, vše už je připraveno!" 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz