Chaos je taky Boží :D

Potřeba vzájemného naslouchání si

20. 3. 2009 3:58

,,Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouhá rady, je moudrý.
Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji."
                                  (Přísloví 12, 16.20)

,,Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává."
                                   (Přísloví 18,15)


 

Kdosi vtipně řekl:
,,Jestliže máme dvě uši a jen jedna ústa, je to známka toho, že je potřebí dvakrát více poslouhat, než mluvit."
Poslouhání je základ dorozumívání, a to posiluje a obohacuje všechny vztahy.

Manžel se svou ženou mají dát pozor na to, aby si vzájemně naslouhali, snažili se pochopit jeden druhého a nepřerušovali dorozumívání konečnými nebo nerozumnými soudy. Manželé, kteří se spolu nedohodnou, se sobě poznenáhlu vzdalují.

Děti, včetně dorůstajících ( mládež), jsou vyzývány, aby poslouchaly své rodiče:

,,Poslouchej, synu můj otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj."
                        (Přísloví 1,8)

Ovšem i rodiče musejí naslouhat svým dětem.
Jak by bylo možné bez toho dosáhnout jejich důvěry?  

Naslouhání našim sousedům, známým a lidem, s nimiž nás váží vztahy v povolání, je často jediným prostředkem ke zjištění jejch nespokojenosti a potřeby, kterou mají, aby našli Boha. Ukažme jim skutečný zájem, aby zase oni byli ochotni naslouhat, když jim mluvíme o Ježíši Kristu. A v místním shromáždění, jak povzbudit, utěšit, pomoci bratrovi nebo sestře, když jim nedovedu naslouhat?
Jen láska, kterou Bůh rozlil v našich srdcích skrze Ducha Svatého, nás může naučit dobře naslouhat druhým.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz