Chaos je taky Boží :D

Ruku trestej, ne slepý meč

24. 4. 2009 16:38

Nejnebezpečnější jsou dobré věci zneužité ke zlým účelům


Když se něco děje na politické nebo ekonomické scéně, nad čím většina soudných lidí kroutí hlavou, ptáme se, kdo za tím stojí. Tušíme, že věci vypadají jinak, než se tváří.
Pohled do duchovního zákulisí nás má upozornit, že stejně jako historici hodnotí dějinné události jenom z lidského pohledu, hodnotíme i my události všedního dne. Díváme se na jeviště, ale zapomínáme, že ještě existuje zákulisí a hlavně režisér.
Jedno staré polské přísloví říká: ,,Ruku trestej, ne slepý meč."
Meč, v tomto případě nástroj zla, drží ruka, která jím vládne. Meč jakoby slepě vykonával vůli ruky, respektive toho, čí ta ruka je. Stejně jako je pošetilé bojovat jenom s mečem, je pošetilé hodnotit pouze nástroj zla.
Zdá se nám to celkem logické, jenomže právě v našich duchovních zápasech si to málokdy uvědomujeme. Když nám někdo ublíží, křivě nás obviní, podvede nebo je na nás hrubý, nedíváme se na něho jako na nástroj zlého, ale viníme jeho samého. A právě do této situace k nám promlouvá Boží Slovo:

,,Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla."
(Efezanům 6,12)

Ano, nadzemští duchové zla.

Co o nich víme? Lidé, kteří se snaží poodhalit roušku tajemství nelegálním způsobem, skoro vždy skončí tragicky. Pak jsou tady různí experimentátoři, kteří, ,,vyhání zlé duchy" tak dlouho, až si je sami uženou. Na druhé straně existují Duchem svatým zmocněni a církví pověření lidé, kteří tuto službu s bázní vykonávají.
Mnozí se domnívají, že když je ve světě zlo programově šířené, musí existovat nějaká tajná satanská organizace, která sdružuje všechny zlosyny. Nemusí.
Podobně jako nás sjednocuje Duch svatý bez ohledu na církevní příslušnost, sjednocuje i duch zlý svoje služebníky.
Nás k tomu, abychom sloužili Bohu, je k tomu, aby sloužili satanovi.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz