Chaos je taky Boží :D

JHWH

7. 5. 2009 18:43

Proč se náš Spasitel vlastně jmenuje Ježíš?

Když se Bůh  v hořícím keři zjevuje Mojžíšovi a on se ptá na Jeho jméno, Hospodin odpovídá:

,,Jsem, který Jsem"  (Exodus 3,14) Hebrejsky jahve nebo Jehova- psané JHWH.

Ted přeskočíme mnoho staletí a podíváme se na kříž, na němž byl Pán Ježíš ukřižovaný. Co že je tam psáno?
Správně, začáteční písmena latinského titulu Pána Ježíše: INRI - Iezus Nazarenus Rex Iudaeorum, a znamená to: Ježíš Nazaretský, král židovský.
Nedávno jsem narazil na internetu na hebrejskou podobu tohoto titulu: Ješua Hanozri Wumelech Hajehudim.
Autor článku k tomu dodává: ,,Pokud si všimnete prvních písmen, jistě vás překvapí, že na kříži měl Ježíš napsanou svou pravou totožnost - JHWH, tedy tetragram, kterým se Bůh představil Mojžíšovi, když se Ho ptal na jméno."
Ted určitě mnohem lépe rozumíme následujícím slovům:

,,.....kdo vidí mne, vidí  toho, který mě poslal." (Jan 12,45)

,,Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?" Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: ,,Ukaž nám Otce?" (Jan  14,9)

,,Tu mu řekli všichni: ,,Jsi tedy Syn Boží?" On jim odpověděl: ,,Vy sami říkáte, že já jsem" Oni řekli: ,,Nač ještě potřebujeme svědectví, Vždyt jsme to slyšeli z jeho úst." (Lukáš 22,70)


Pána Ježíše ukřižovali proto, že se přiznal ke svému Božství. Dnes Ho křižuje každý, kdo Jeho Božství popírá.

Sdílet

Komentáře

Angelo23 A v čem je Jeho Božství?

David Augustýnek Musíme si samy přiznat, že i my jsme někdy proti Bohu! <br />
Skutky, myšlenkami jej křižujeme a potom se mu i vysmíváme!!

David Augustýnek Jeho Božství spočívá v Jeho spásonosném poslání tedy kdo popírá Jeho zmrtvýchvstání popírá i Jeho Božskou moc spasení!

filip-petr Díky

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz