Chaos je taky Boží :D

Archiv Červenec 2009

27. 7. 2009 7:33

,,.....přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu." (Filipským 4,8)


26. 7. 2009 5:36

Některé omyly se už nedají napravit - ani po smrti William Harvey (1578-1657), zakladatel fyziologie, při podrobném studiu krevního oběhu savců zjistil, že cévy a chlopně umožnují tok krve pouze jedním směrem. Do té doby od časů Galénových (narozen…


24. 7. 2009 7:22

At nestoupá cena hříchu, protože se právě nosí! Kdybyste měli svým blízkým sdělit svá poslední slova, co byste jim poradili nebo řekli?Časopis Moody otiskl článek o puritánském kazateli jménem Thomas Watson. V Anglii roku 1662 přišel s téměř dvěma…


23. 7. 2009 17:34

Jen vybroušený diamant je opravdu krásný V 16. století žil ve Švýcarsku jeden francouzský teolog, který se zabýval zkoumáním Božích cest. Jeho život plný utrpení mu k tomu nabídl mnoho možností. Vzal si vdovu s malým dítětem, ale oba mu zemřeli na…


23. 7. 2009 13:17
Rubrika: Modlitby

Sytíš nás, Pane, z plnosti svých tajemství,smíme čerpat z blahoslavenéhopramene tvé dobroty. Jak máme děkovat tvé lásceza takovou štědrost?Ve vroucím pohnutí myslí vzhlížíme k tvé slávě a voláme:O velikosti tvého bohatství a tvé moudrosti,o…


23. 7. 2009 7:06

Nezasévej mne, smrtido svého pole,dokud jsem se nestal dobrým pšeničným zrnem.Nedávej mi, Pane,předstoupit před tvou tvář,dokud nejsem svatý.Od okamžiku k okamžikumne pohánějí stovky větrů,chvíli se vznáším a hned zasejsem v propasti.Tu jsem pánem…


11. 7. 2009 18:33

Lépe si poradí s hříchem ten, kdo počítá s jeho nebezpečím. Naše srdce je fantastický orgán. Váží pouhých 300 gramů, ale dokáže za klidových podmínek přečerpat každou minutu pět litrů krve.Přečerpává ji ze žil do tepen, tak krev získá potřebný tlak,…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz