Chaos je taky Boží :D

Archiv Prosinec 2013

18. 12. 2013 18:58

,,Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků.'' Žl 1,1 Šťastný je ten, kdo si umí volit dobro a nenaletí lákavým nabídkám zla.


18. 12. 2013 18:55

,,Jeho milosrdenství je věčné.'' Žl 106,1 Bůh se v odpouštění neunaví. Nestyď se Ho o ně znovu a znovu prosit.


16. 12. 2013 0:00

,,Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.'' Žl 34,9 Zkus si dnes více všímat drobností, skrze které se Bůh projevuje ve tvém životě, a děkuj mu za ně.


15. 12. 2013 22:46

,,Josefe, synu Davidův, neboj se.'' Mt 1,20 Anděl vyzývá Josefa k odvaze příjmout ve svém životě důležitou změnu. Neboj se i ty svůj život posunout alespoň o krůček blíž k Bohu ( skrze předsevzetí, zlepšení vztahu s okolím, svátostí smíření...).


14. 12. 2013 0:00

,,Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.'' Flp 4,13 Cvič se dnes v pozornosti ke Kristu a často si na něj vzpomeň.


13. 12. 2013 6:51

,,My zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.'' 1Kor 2,9 Uprostřed mnoha starostí svého života se uč žít s nadějí na to, co pro tebe Bůh připravil.


12. 12. 2013 0:00

,,On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocným.'' Iz 40,29 Bůh nabízí svou sílu především těm kteří jsou unavení nervózní a cítí se bezmocní. Příjmi tuto sílu pro dnešní den


11. 12. 2013 7:03

,,Kdo má dar povzbuzovat, ať povzbuzuje.'' Řím. 12,8 Zkusme si dnes více všímat lidí kolem sebe. I skrze naše malé povzbuzení se mohou stát šťastnějšími.


10. 12. 2013 0:00

,,Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni více, než snesete.'' 1Kor 10,13 Jak Bůh mluvil k Marii, tak mluví k tobě. Zaposlouchej se do Božího hlasu ve svědomí a žíj podle něj.


9. 12. 2013 0:00

,,Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.'' Řím. 8,28 Žádný okamžik tohoto dne nemusí být šeď a nuda, když ho prožiješ s láskou.


« novější 1 2 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz