Chaos je taky Boží :D
10. 12. 2013 0:00

,,Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni více, než snesete.'' 1Kor 10,13 Jak Bůh mluvil k Marii, tak mluví k tobě. Zaposlouchej se do Božího hlasu ve svědomí a žíj podle něj.


9. 12. 2013 0:00

,,Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.'' Řím. 8,28 Žádný okamžik tohoto dne nemusí být šeď a nuda, když ho prožiješ s láskou.


8. 12. 2013 0:00

,,Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.'' Lk 1,68 Bohu vůbec nejsme, lhostejní, a proto sestupuje mezi nás. Svou vděčnost mu můžeš projevit i tím, že si o Něm nēco přečteš ( např. z evangelia).


7. 12. 2013 19:34

,,U Boha není nic nemožného.'' Lk 1,37 Pokoj našemu životu přináší jistota, že neexistuje nic, co by Bůh nezvládl.


6. 12. 2013 18:33

,,Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám.'' Lk 11,9 Neboj se Boha prosit, nezapomínej, že Bůh o tobě ví, očekávej, že tě vyslyší


5. 12. 2013 0:00

,,Hospodine, toužím po tvé spáse.'' Žl 119, 174 Když s někým toužím být, snažím se svůj život sladit s jeho životem. Udělej dnes něco, z čeho budeš mít radost ty i Bůh.


4. 12. 2013 0:00

,,Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina.'' Žl 27,14 Bůh nás povzbuzuje a pomáhá nám, abychom se přemáhali a jednali dobře, i když se nám nechce.


3. 12. 2013 0:00

,,Nedělej si starosti o svůj život'' Mt 6,25 Všichni jsme občas utrápení starostmi o svůj život. Vzpomeňme si dnes v modlitbě na ty, kteří strádají.


2. 12. 2013 0:00

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Pří 3,5 Často spoléháme pouze na sebe a svůj rozum. Svěř Bohu své starosti s důvěrou, že On je ten, kdo se o tebe umí postarat.


1. 12. 2013 11:17

Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Lk 1,45 Najdi si dnes chvíli ticha pro setkání s Bohem. On je ten, kdo ti dá jistotu ve víře. On na Tebe neustále s láskou myslí.


« novější 1 2 3 4 5 7 12 18 23 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz