Chaos je taky Boží :D

Bartimeus

9. 2. 2009 18:56

....Bartimeus, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský,dal se do kříku: ,,Ježíši Synu Davidův, smiluj se nade mnou.                                                          

                                                                    Marek 10,46-47       


Když slepý Bartimeus slyšel,že v jeho blízkosti je Ježíš z Nazaréta,chopil se příležitosti,aby Ho prosil o slitování. Lidé mohli mluvit o Ježíši Nazaretském opovržlivě,ale Bartimeova víra v tomto pokorném člověku poznala Davidova Syna, jenž bude otevírat očí slepých (Izaiáš 42,7)

Vždy, když nějaký člověk se svým trápením hledá Pána Ježíše, je nutné překonat překážky. Mnozí chtěli slepého umlčet,aby Ježíš nebyl rušen nějakým žebrákem. Ale víra se pozvedá nad každou překážku:

,,Ale on mnohem více volal: Synu Davidův,smiluj se nade mnou." 

Spasitel se ve Své milosti zastavil a udělal si pro něho čas. Tu Bartimeus odvrhl svůj plášt, vzchopil se a šel k Ježíšovi.                      

Když jsme si vědomi své bídy a pozorujeme,že jen Pán Ježíš nám může pomoci, je dobře, když odhodíme plášt vlastní spravedlnosti a jdeme k Němu tak, jak jsme. Nemusíme před Ním nikterak zkrášlovat svou bídu a bezmocnost.

Na otázku Pána: ,,Co chceš,at učiním?                                                                                                Bartimeus odpověděl:,,Mistře, at vidím"

Pán zaujímá místo Dárce. A tak jako ten slepý, smíme i my být spokojeni s místem příjemce. Pán tehdy odpověděl na prostou Bartimeovu důvěru. Odpoví i dnes, když v Něho prostě věříme. Odebírá nám břemeno našich hříchů a dává nám věčný život.  

 

 

 

 

 

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz