Chaos je taky Boží :D

3x Smrt

16. 2. 2009 5:18

,,Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život."
                                                      (1. Jan 5,11-12)


Slovo ,,smrt" má v Bibli tři různé významy.

Tělesná smrt je nám všem dobře známá. Znamená rozdělení těla a duše. Když Boží slovo říká: ,,A jako každý člověk umírá" (Židům 9,27), pak je tím míněna tato tělesná smrt.

Duchovní smrt je stav všech lidí, kteří ještě nevěří v Božího Syna, a proto ještě nejsou znovuzrozeni. Duchovně mrtvý člověk může sice z hlediska těch, kteří jsou kolem něho, být velice živý a vést krásný a snad i veselý život. Pro Boha je ale mrtvý ve svých hříších. Když apoštol Pavel píše věřícím v Efezu, o jejich dřívějším životě, tu čteme:

,,I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu." 

a

,,Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce." 
                         (Efezským 2,1-2/4,18)

Duchovní smrt znamená oddělení od Boha. V tomto stavu se nalézají všichni, kteří ještě nepřijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.

Věčná smrt je konečný a věčný úděl těch, kteří jsou duchovně mrtví, a v tomto stavu přejdou z časnosti na věčnost. Zůstanou na věky odděleni od Boha v nikdy nekončícím trápení a mukách.

Bůh ale nechce, aby lidé přišli na toto místo. Proto nám dnes ještě jednou ukazuje cestu, jak můžeme přejít z duchovní smrti k věčnému životu:

,,Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
          (Skutky ap. 16,31)

,,Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."
          (Jan 3,36) 
 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz