Chaos je taky Boží :D

Samota mezi lidmi

10. 2. 2009 18:18

Všichni, které mi Otec dává, příjdou ke mně, a kdo ke mně příjde, toho nevyženu ven.                                                                                                                                                                Jan 6,36 


Obyvatel země stále přibývá. Lidí je stále více, a přesto roste počet těch, kteří jsou přehlíženi, zanedbáváni, neváženi, ba dokonce dáváni stranou. To jsou smutné zkušenosti, které člověka citelně zasahují a zranují.
Jsou tu děti, které pozorují, že jsou svým rodičům na obtíž. Jsou odstrkávány anebo prostě přenechávány sobě samým.
Anebo staří lidé jsou dáni do domova důchodců a jejich příbuzní je už téměř nenavštíví.
Jsou tu také nemocní, na které zdravý svět už nemá čas.
Jsou tu bázliví, kteří těžko navazují kontakty: ti jsou prostě ponecháni sami sobě. Na mnohých dokonce ani není vidět, že  v jejich srdci je velká touha po někom, kdo by si jich všiml a měl o ně opravdový zájem.
Jestliže patříš k takovým lidem, pak mám pro tebe dobrou zprávu: Bůh se o tebe osobně zajímá. Kdyby se o tebe nikdo nestaral, On stojí před tebou a volá tě k Sobě. Má pro tebe připraven velký dar: odpuštění tvých hříchů , věčný život a obdivuhodný vztah Otce k dítěti.
V Janově evangeliu čteme o takových, kteří příjmají Pána Ježíše do svého srdce:
,,Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími
dětmi.                                                   (Jan 1,12)
Dítě nebeského Otce už nikdy není samotné. Ví, že Bůh je přijal, že je miluje. stará se o něj a dává mu zakoušet Svou blízkost.   
 .

 

 

Sdílet

Komentáře

Kamila Rajtarová hezká úvaha:) kolik lidí v mojem, našem okolí tohler neví nebo nechce vědět a já s eo to, aby tem lidem bylo líp, nestarám.

klaarushka Tak to je mazec! Velice trefně napsané!! To se ti povedlo ;-) Každopádně je super být Božím dítětem! :-)

David Augustýnek Někdy je těžké druhým tuto pravdu povědět když se nám zdá že o to ani nestojí.<br />
Ono je velmi pohodlné si takto omlouvat vlastní pohodlnost a možná někdy i strach z nepřijetí!!!<br />
Ale na to je lehký recept prostě se za to modlit a také se pokusit nejdříve sám u sebe překonat předsudky!!<br />
Člověk jich má spoustu:<br />
Netolerance<br />
Nepřijetí názorů od druhých<br />
Nevnímání potřeb druhých<br />
A hlavně, a to je velmi zraňující pro Boha,my už ani místy nevnímáme Boha ve svém životě!!<br />
Zapomínáme na to že je tu mezi námi v naších bližních jaký vztah máme s lidmi takový máme z Bohem pamatujme na to!!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz