Chaos je taky Boží :D

Slovo naděje Johna Wesleye

10. 3. 2009 18:11

,,Zbav mě hříchu, očisti mě yzopem a budu čistý, umýj mě, budu bělejší než sníh."
                               (Žalm 51,9)

,,Jestliže chodíme ve světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očištuje od každého hříchu."
                                (1.Jana 1,7)
Když se evangelista John Wesley (1703-1791) jednoho večera vracel domů, byl přepaden zlodějem, který mu vzal vše, co měl. Nebylo toho ostatně mnoho, trochu peněz a několik křestanských traktátů.

Bandita již odcházel, když na něho Wesley zavolal: ,,Stůjte! Mám ještě něco, co vám chci dát."
Zloděj se s překvapením zastavil.
,,Příteli," pokračoval Wesley, ,,možná že jednoho dne budete litovat života, který vedete. Pak si vzpomente na toto slovo: Krev Krista Ježíše očištuje nás od všelikého hříchu."
Zloděj utekl a Wesley prosil Pána za toho člověka, který ho přepadl.

Po letech Wesley kázal opět četným posluhačům. Na konci služby si s ním přšel promluvt jeden posluhač. Jaké překvapení to bylo pro Wesleye, když se dozvěděl, že ten, kdo s ním mluví, nyní věřící člověk, není nikdo jiný, než ten, jenž jej před několika lety okradl.
,,Vděčím vám za vše," řekl bývalý zloděj. 
,,Ach nikoli,"odpověděl mu Wesley, ,,Bohu vděčíte za vše".

John Wesley oné noci zlodějovi skutečně něco dal: Otevřel mu dveře naděje. Věřící lidé, vzpomenme si, že i my máme svědčit o své víře těm, s nimiž se setkáme, at si už o nich myslíme, že jsou zlí nebo dobří. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni (1.Timoteovi 2,4).
Necht náš dar v podobě slova naděje je pro všechny. 

Napodobujme odvahu Johna Wesleye!! 

Sdílet

Komentáře

dadinka Pěkný článek:-)Wesleyho mám ráda

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz