Chaos je taky Boží :D
4. 3. 2009 18:58

,,....on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšt posílá na spravedlivé i nespravedlivé." (Matouš 5,45) ,,....dává vám s nebe déšt i úrodu v pravý čas, sytí vás pokrmem a naplnuje radostí." (Skutky 14,17)


K tomuto článku mě inspirovala dnes jedna dívka při cestě domů z práce. Jeli jsme společně ve vlaku. A já se na ní díval ale né normálně na ni ale na její odraz v okně. Napadlo mě že i my se někdy díváme na své skutku v odrazu času. Přemýšlíme o tom…


Tak a je to tady!! Jsem plně schopen pracovního výkonu tak zase vstávání ve 4, jízda vlakem s lidmi v polospánkovém stavu a práce v kolektivu velmi zajímavých lidí:)Tak třeba pan Ludvík Crha (48 let) trpí 5 rokem schizofrenii!!Je to pohodář a velký…


1. 3. 2009 7:06

,,Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není." (1.Jana 1,8) ,,Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2.Korintským 5,21)


27. 2. 2009 23:03

Nestydím se za evangelium: ,,Je to moc Boží ke spásení pro každého, kdo věří." (Římanům 1,16)


26. 2. 2009 23:01

,,Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu." (Izaiáš 43,25)


Jen dech se ozývájen slabé vzdychání!A růže trnitámi hrůzu nahání!Jsem otrok pokrokujsem pouhou loutkou!Jen podle světajen podle něj se řídím! Čas je můj nepřítel čas a ta růže! Růže je trnitárůže mne ovládá!Já sám jsem ted já už nevím jak dál!Kdo…


26. 2. 2009 14:07

,,Otevři mi oči, at mám na zřetely divy ze Zákona tvého." (Žalm 119,18) ,,...měli ve svých obydlích světlo." (2. Mojžíšova 10,23)


25. 2. 2009 0:00

,,Za všech okolností děkujte, nebot to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás." (1.Tesalonickým 5,18) ,,Všecko napomáhá k dobrému všem, kdo milují Boha." (Římanům 8,28)


24. 2. 2009 16:16

V šeru až v temnotěšel mladík po cestě.Uzří-li lásku svouje jako na trní.Otevře, není již pozdě?Nejednou otvírá jakási osobazubatá, ošklivá to babizna.Tu sklání se k ní!Je to jak v hororujdou pomalu nahoru.Otevřou světnici tma jako... no prostě…


« novější 1 7 12 15 16 17 18 19 20 21 23 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz